Birim Faaliyet Raporları

5018 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi gereğince bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

Daire Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında, tabi olduğu mevzuat kapsamında üst yönetim ile iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı kendine misyon belirlemiştir. 5018 sayılı Kanunun, 41. maddesi gereğince hazırlanmış olan Birim Faaliyet Raporlarımız aşağıda yayınlanmıştır.

 

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

2017 Yılı Birim faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu 


Başa Dön