Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

  1. Daire Başkanlığımız bütçesinden satın alma yolu ile temin taşınırları (tüketim, sarf, cihaz, mobilya vb) taşınır mal yönetmeliği gereğince cins ve niteliklerine göre sayar, tartar, ölçer ve ırsaliye veya fatura karşılığında teslim alır. Satın alınan taşınırların Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesince mauyene ve kabul işlemlerini yapar veya takip eder.
  2. Başkanlığımız bütçesinden temin edilen taşınırları Harcama Birimimiz ambar (KBS ve Taşınır Yönetim Bilgi Sistemi) kayıtlarına işler, giriş çıkış belgelerini düzenler.
  3. Hemen tüketimi yapılmayacak ve kullanıma verilmeyecek taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
  4. Başkanlığımız birimlerinde kullanımda bulunan her türlü demirbaşı kullanıcılara zimmetler ve zimmet işlemleri takip eder.
  5. Demirbaş veya taşınırların, eskiyen, kırılan, bozulan, ekonomik ömrünü yitiren malzemelerin kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
  6. Ambardan bulunan mevcut malzeme ve taşınırların taşınır istek belgesi karşılığında ilgili harcama biriminin ambarına devir yolu ile çıkışını sağlar.
  7. Diğer harcama birimlerinden devir yolu ile Daire Başkanlığımızın ambarına devredilen taşınırların giriş işlemlerini yapar, kayıtlarını tutar.
  8. Başkanlığımız bütçesinden karşılanacak mal alımlarının talep istek formunu (satın alma talebini) hazırlar.
  9. Taşınırların her türlü (satın alma, devir, hibe, bağış vb) giriş-çıkışına ilişkin kayıtlarını tutar, bunlara ilişkin belgeleri düzenler ve harcama birimi taşınır yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvelleri düzenler, konsolide görevlisine gönderir.

 

Birim Çalışanları:

Murat SEVİM (TKKY)               Tel: 1172

Mehmet ARSLAN                     Tel: 1170

Tuğçe AKKAYA                         Tel: 1159


Başa Dön