İdari Hizmetler Birimi

Kuruluş aşamasında Başkanlığımız tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) ait tüm işlemler İdari Hizmetler ve Araştırma Projeleri tarafından yürütülmüş olup, Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Koordinatörlüğün kurulmasıyla birlikte 03.01.2013 tarihinden itibaren Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Koordinatörlüğüne devredilmiştir.

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Başkanlığımız organizasyon şemasından "araştırma projeleri" bölümü kaldırılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı organizasyon şemasında "İdari Hizmetler Birimi" olarak görevlerini sürdürmektedir.

  • Daire Başkanlığına havale edilen tüm evrakların Üniversite Bilgi Sisteminden (UBS) evrak kayıt sisteminden kabulünü ve kaydını yapar, gelen evrakları teslim alır, birim içinde ilgiliye teslim eder, gelen giden evrakları takip eder ve evrak akışını yönetir.
  • Başkanlığın idari ve bilgilendirme yazılarını yazar, takibini ve gereğini yapar veya yapılmasını sağlar.
  • Daire Başkanı (Başkanlığı) adına yazılacak yazıları yazar ve takibini yapar.
  • Başkanlığımızla ilgili toplantı ve eğitim planlarını, koordinasyonunu ve organizasyonunu yapar.
  • Dönemlik faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar veya hazırlar.
  • Yönetim bilgi sistemleri ve web sayfasının hazırlanmasına destek verir.
  • İç kontrol çalışmalarının uygulanmasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
  • Kalite yönetim sistemi çalışmalarına katılır, birimdeki kalite çalışmalarının etkin ve sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlar.
  • Yapılan iş ve işlemlerle ilgili düzen, kayıt ve arşivleme sistemi oluşturur ve geliştirilmesini sağlar.

Başa Dön