Birimler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı aşağıdaki birimleri kapsamaktadır.

  1. İdari Hizmetler Birimi
  2. Mali Hizmetler Birimi
  3. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

 

Üniversitemiz kuruluş teşkilatı yapılanmasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi 22.12.2014 ve Sivil Savunma Birimi 06.06.2017 tarihinden itibaren Üniversitemiz Devlet Veri Tabanı Teşkilatında Genel Sekreterlik bünyesine taşınmıştır.

Destek hizmetleri ve güvenlik birimi 24.12.2014 tarihinden itibaren tüm personeli ve yürütmekte olduğu görevlerle (ulaşım, koordinasyon, temizlik, güvenlik, bahçe işleri vb) birlikte  Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak Genel Sekreterlik bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

 


Başa Dön