Kalite ve İç Kontrol

Misyonumuz;

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli desteği vermek ve mevcut ödenekler dahilinde kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanmak; ihtiyaçları planlamak, istenen mal ve ya hizmeti en uygun zamanda, şeffaflığı, eşitliği ön planda tutarak, kaliteli ve en uygun fiyatla satın almak, faturaların ödenmesi için gerekli belgeleri düzenlemek, taşınırların depolamak ve dağıtmaktır.”.

Vizyonumuz;

Teknolojik imkanlar ışığında çağdaş ve bilimsel tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, en iyi şekilde hizmet veren bir başkanlık olmak.

Değerlerimiz:

  • Etik Davranış
  • Güvenilirlik
  • Saydamlık
  • Sorumluluk bilinci
  • Çözüm odaklılık                                                                                                                                                                 
  • Katılımcılık
  • Süreklilik ve mükemmellik
  • İşbirliği ve dayanışma
  • Şeffaflık
  • Paydaş memnuniyeti

 

Galeri


Başa Dön